NIVEL BÁSICO A1: PROGRAMACIÓN   / ANEXO A1 PORTUGUÉS

NIVEL BÁSICO A2: PROGRAMACIÓN   / ANEXO A2 PORTUGUÉS

NIVEL INTERMEDIO B1: PROGRAMACIÓN  / ANEXO B1 PORTUGUÉS

NIVEL INTERMEDIO B2: PROGRAMACIÓN  /ANEXO B2.1 PORTUGUÉSANEXO   B2.2 PORTUGUÉS

NIVEL AVANZADO C1: PROGRAMACIÓN/   ANEXO C1.1 PORTUGUÉS